گزارش تصویری از ورود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در تالش

گزارش تصویری از سفر حجت الاسلام یونسی نماینده ویژه رئیس جمهور به تالش