فرماندار ماسال در نشست با  هیأت امنای خانه مهر ماسال ضمن تشکر از این عزیزان که زمینه ساز مشارکت مردم در کار خیر شدند از تشکیل مجمع خیرین در شهرستان ماسال خبر داد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فرماندار ماسال در نشست با هیأت امنای خانه مهر اظهار داشت : ما به عنوان کارگزار دولت باید ازهمه ظرفیتهای شهرستان برای اجرای برنامه های فرهنگی و مشارکت مردم در کار خیر استفاده کنیم.

وی افزود : باتوجه به اینکه شهرستان ماسال از ظرفیتهای خوبی اعم از خیرین و متنفذین در سطوح مختلف برخوردار است  امیدواریم مجمعی مبنی بر مجمع خیرین شهرستان تشکیل شود تا تمامی خیرین و متمکنین و صنوف در آن مشارکت کنند تا بنوانیم خدمات خوبی در بخش معلولین و مستضعفین ومددجویان نیازمندان ارائه دهیم .

گفتنی است فرماندار ماسال در روز پایانی فصل پاییز به همراه جمعی از روسای ادارات  در خانه مهر ماسال حضور داشتند و از مددجویان خانه مهر کوچک دیدار به عمل آوردند.