به گزارش تالش نیوز ، روز جمعه یکم آذرماه سال جاری مردم نمازگزار و انقلابی شهر رضوانشهر، با توجه به طراحی و هدایت های پشت صحنه و حمایت ذّلت بار استکبار جهانی به بهانه عوام فریبانه مشکلات و تنگناهای موجود در جامعه و اقدامات هنجارشکنانه و اغتشاشات خرابکارانه ، با تجمع اعتراض آمیز در مصلای امام خامنه ای رضوانشهر، علیه فتنه صهیونیستی و آمریکایی، ناهنجاری ها و آشوب گری های اخیر را محکوم کردند که مهمترین پیام این تجمع، وحدت و همبستگی ملی است که دشمنان و بدخواهان را نا امید و مأیوس خواهد نمود. / روابط عمومی فرمانداری رضوانشهر